Zwrot VAT za materialy budowlane-wykaz materiałów

Wątki

 

Hermione...

Temat: Zwrot VAT
Proszę o pomoc; czy można odliczać 1) krąg 1000/500/z 2) przykrywa 1200/80 z korkiem oraz 3) siplast fundament SBS oraz siplast primer jeżeli maja PKWiU 26.82.13-00.00? Na wykazie odliczac można materiały z kodem 26.82.13-00.1? 26.61.13-00.15 - kręgi betonowe i przykrywy - poz. 40 wykazu, do odliczenia. Ich przeznaczenie na studnię czy szambo mieści się w definicji budynku mieszkalnego, do którego zalicza się również urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem. PKWiU 26.82.13-00.00 nie znajdziesz na wykazie bo tam jest klasyfikacja PKWiU 1997 nadal stosowana dla celów podatkowych. Jednak według klucza powiązań pomiędzy PKWiU 1997 a PKWiU 2004 - gdzie jest właśnie 26.82.13-00.00, odpowiednikiem będzie wymieniony w poz. 42 wykazu PKWiU 26.82.13-00.1 ____________________________________________ Alfabetyczny wykaz materiałów budowlanych Aktualna cena 1 m2 powierzchni użytkowej Formularze VZM do wniosku o zwrot VAT
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=48402Temat: Zwrot VAT
22%, wiec chcialbym sie dowiedziec jak to wkoncu teraz obecnie jest. Czy jesli kupilem w tym roku (2009) materialy budowalne takie jak okna, plyty gipsowe, panele podlogowe itp. (to co jest w wykazie materialow z roznicy vatu) to moge ubiegac sie o zwrot czesci podatku czy nie?
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=48402


Temat: lista materiałów bud. - odliczenie VAT
Przeglądając wątki forum poświęcone zwrotowi VAT za materiały budowlane nietrudno zauważyć, że sporo pytań powtarza się. I nie ma się co dziwić. Znalezienie właściwej informacji na kilkudziesięciu stronach jest bardzo czasochłonne i nie gwarantuje sukcesu. Wykorzystując zgromadzone tam informacje autorzy serwisu Formularze podatkowe w Excelu przygotowali zestawienie Alfabetyczny wykaz materiałów budowlanych Wykaz zawiera ponad 1000 nazw materiałów ale tylko tych, które znalazły się na forach bo przysparzały problemów. Jest to tylko materiał pomocniczy i niewykluczone, że może zawierać błędy. Z pewnością jednak pomoże szybko odnaleźć wiele materiałów. ____________________________________________ Aktualna cena 1 m2 powierzchni użytkowej Formularze VZM do wniosku o zwrot VAT
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=48315


Temat: Grupa Wrocławska
A propos zwrotu VAT, to powinno ułatwić i rozjasnić sprawę... Oczywiście ustawodawca zadbał żeby nie było tak łatwo :lol: : "Warto jednak podkreślić, że prawo do odliczenia dotyczy zgodnie z ustawą materiałów objętych starym VATem w stawce 7%, a nowym - 22%, a nie materiałów objętych wykazem ogłoszonym przez Ministra. Wynika to z redakcji przepisów prawnych - odliczeniu podlegają wydatki na zakup materiałów opodatkowanych w określony sposób. Ustawa nie zawiera przepisu, który ograniczałby odliczenie wydatków wyłącznie do wymienionych w wykazie. Brak materiału budowlanego w wykazie nie oznacza, że nie przysługuje w związku z jego zakupem prawo zwrotu, z kolei umieszczenie go w wykazie nie gwarantuje prawa do odliczenia, zależy ono od spełnienia warunków zasadniczych (materiał budowlany, wykorzystanie w budowie, remoncie, zmiana stawki VAT 7% - 22%)." http://www.pit.pl/wykaz-zwrot-vat/index.php pozdrawiam, Peterka
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=392


Temat: Zwrot VAT
Przeklejam z innego wątku: No to pozbawiam wątpliwości: Cytat: Pytanie podatnika: Czy we wniosku o zwrot części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, można ująć faktury, dotyczące materiałów zakupionych przed uzyskaniem pozwolenia ... zwraca sie z zapytaniem, czy materiały, zakupione przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, może uwzględnić we wniosku VZM-1 i ująć w wykazie VZM-1/A. Zdaniem Wnioskodawcy, we wniosku o zwrot części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym może on ująć faktury, dotyczące materiałów zakupionych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Tutejszy organ podatkowy wyjaśnia, że w opisanym stanie faktycznym zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2005r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005r. Nr 177, poz. 1468). W odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wyjaśnia się co następuje: Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków, poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z: 1. budową budynku mieszkalnego; 2. nadbudową ... 3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Zwrot, o którym mowa w cytowanym powyżej ust. 1, dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004r. do dnia 31 grudnia 2007r. (w myśl art. 3 ust. 2 ww. ustawy). Zgodnie z art. 3 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, zwrot części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym dotyczy wydatków, poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2005r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004r. są opodatkowane podatkiem VAT. Art. 5 ... zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków, związanych z budownictwem mieszkaniowym, prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada: 1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego ... - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie. Ustawodawca nie uzależnia prawa do zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym od tego, czy zakup materiałów budowlanych nastąpił przed, czy po uzyskaniu pozwolenia ... dla której wymagane jest takie pozwolenie) należy uznać, że wystarczające jest, aby pozwoleniem na budowę inwestor dysponował w momencie składania wniosku o zwrot. Możliwe jest zatem, że Podatnik poczyni wydatki wcześniej,...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=48402


Temat: Nowa ustawa - możliwość odzyskania 15% VAT-u????
Proszę - oto garść konkretów omówionych w GW Fiskus zwróci część VAT za materiały budowlane Marek Wielgo 08-07-2005 , ostatnia aktualizacja 08-07-2005 16:33 Fiskus zwróci nam część podatku VAT za materiały budowlane. Tak jak zapowiadaliśmy - ustawę w tej sprawie Sejm uchwalił w piątek bez głosu sprzeciwu. Osoby budujące i remontujące swoje domy i mieszkania zaczną odzyskiwać pieniądze w przyszłym roku Posłowie zdecydowali wczoraj, że ustawa o "zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym" wejdzie w życie od 1 stycznia 2006 r. W tegorocznym budżecie i tak nie ma zarezerwowanych pieniędzy na ten cel. Ale najważniejsze, że będzie można odzyskać pieniądze wydane już po 1 maja 2004 r., gdy stawka podatku na większość materiałów budowlanych wzrosła z 7 do 22 proc. Zgodnie z ustawą zwracana ma być różnica. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami i dotyczyć wyrobów, które zostały obłożone 22-proc. stawką VAT dopiero od maja ub.r. Żeby nie było wątpliwości, o które wyroby chodzi, minister infrastruktury w porozumieniu z ministrem finansów ogłoszą ich wykaz (w stosownym obwieszczeniu). W Sejmie najwięcej emocji wywołała kwestia ograniczenia wysokości wypłat, na co nalegało Ministerstwo Finansów. Resort obawia się, ... wprowadzonych wczoraj poprawek zakłada limit zwrotu: • dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę - 12,295 proc. równowartości średnich kosztów budowy 70 m kw. mieszkania, czyli dziś byłoby to nieco ponad 21,5 ... decydować naczelnicy urzędów skarbowych. Inwestorzy będą mogli występować o zwrot VAT już w trakcie inwestycji (nie częściej niż raz w roku). Pieniądze byłyby przelewane na konto inwestora lub wypłacane w kasie ... zauważył, że kwota zwrotu VAT wcale nie jest taka mała, by odzyskać 21 tys. zł, trzeba wydać na same tylko materiały około 180 tys. zł. Z uchwalenia ustawy, mimo ograniczeń, cieszy ... materiałów budowlanych. Neneman obawia się jednak, że budżet państwa straci na wypłatach rekompensat więcej, nawet kilka miliardów złotych, bo - jak szacuje resort - z dobrodziejstw ustawy może chcieć skorzystać nawet ... W środę w dodatku „Nieruchomości i Dom" poradnik, jak odzyskać VAT za metriały budowlane źródło - http://gospodarka.gazeta.pl/gospodar...1,2811048.html
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=39172


Temat: Zwrot Vat po uzyskaniu pozwolenia na budowę?
Pytanie podatnika: Czy we wniosku o zwrot części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, można ująć faktury, dotyczące materiałów zakupionych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę? W dniu 7 czerwca 2006r. wpłynął wniosek ... w dniu 25 stycznia 2005r.; - drewno świerkowe za kwotę 2.265,66 zł w dniu 26 kwietnia 2005r. W związku z tym Podatnik zwraca sie z zapytaniem, czy materiały, zakupione przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, może uwzględnić we wniosku VZM-1 i ująć w wykazie VZM-1/A. Zdaniem Wnioskodawcy, we wniosku o zwrot części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym może on ująć faktury, dotyczące materiałów zakupionych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Tutejszy organ podatkowy wyjaśnia, że w opisanym stanie faktycznym zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2005r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych ... osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków, poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z: 1. budową budynku mieszkalnego; 2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach; 3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Zwrot, o ... ustawy). Zgodnie z art. 3 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, zwrot części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym dotyczy wydatków, poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2005r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004r. są opodatkowane podatkiem VAT. Art. 5 ust. 3 ww. ustawy stanowi, że wniosek może być ... że ostatni wniosek może być złożony nie później niż do dnia 30 czerwca 2008r. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków, związanych z budownictwem mieszkaniowym, prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada: 1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3; 2. pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie. Ustawodawca nie uzależnia prawa do zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym od tego, czy zakup materiałów budowlanych nastąpił przed, czy po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wymagane jest jedynie, by wydatki poniesione i ... wystarczające jest, aby pozwoleniem na budowę inwestor dysponował w momencie składania wniosku o zwrot. Możliwe jest zatem, że Podatnik poczyni wydatki wcześniej, jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Stanowisko Wnioskodawcy jest...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=98047


Temat: Zwrot VAT w budownictwie: Weto prezydenta
_Beti_, odpowiadając na Twoje pytanie, kilka informacji.... Na razie możemy mówić o zwrocie tylko w trybie przypuszczającym :( Komu i za co zwrot przysługuje Zwrot przysługuje osobom fizycznym budującym i remontującym swoje własne domy i mieszkania. Umożliwia odzyskanie pieniędzy (części podatku VAT) wydanych na ten cel od dnia 01.05.2004 roku, gdy stawka podatku na większość materiałów budowlanych wzrosła z 7 do 22%, do dnia 31.12.2007 roku (kiedy to zlikwidowana zostanie obniżona stawka w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym). Zwrotu mogą dochodzić tylko osoby fizyczne, które same kupują materiały i robią to na potrzeby osobiste. Nie będzie natomiast można dochodzić zwrotu VAT-u zapłaconego w cenie usług budowlano-montażowych, jak również wtedy, gdy inwestycja w budowę czy remont odbyła się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto kupujący materiały musi mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane albo tytuł prawny do budynku czy mieszkania, a jeśli ponosi wydatki w związku z budową budynku mieszkalnego, jego rozbudową, przebudową, adaptacją – pozwolenie na budowę. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami wystawionymi od 01.05.2004 roku. do 31.12.2007 roku i dotyczyć wyrobów, które zostały obłożone 22%. stawką VAT od maja 2004 roku. Minister infrastruktury w porozumieniu z ministrem finansów ogłosi w drodze obwieszczenia wykaz materiałów budowlanych, na które stawka podatku od towarów i usług wzrosła. Kwota zwrotu Zwrot będzie obejmował tylko podwyżkę, tj. kwotę równą 68,18 % VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych. Mniejszy zwrot otrzymają osoby, które korzystały jeszcze z dużej ulgi budowlanej lub z ulgi podatkowej na remont i modernizację. Im przysługiwać ma zwrot nie więcej niż 55,23 % VAT. Kwota zwrotu dotyczy sumy wszystkich udokumentowanych wydatków od dnia 01.05.2004 roku do dnia 31.12.2007 roku i podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. Limit zwrotu Przewidziano jednak pewne limity zwrotu. I tak, zwrot dla inwestujących nie może być wyższy niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej ... wyznacza cena 30m2 powierzchni użytkowej budynku, co na dzień dzisiejszy oznacza nieco ponad 9,2 tys zł. Chcąc uzyskać taki zwrot, trzeba jednak wydać ponad 75 tys. zł. Dla osób, które w ... 30 m2) i na dzień dzisiejszy wyniosłyby odpowiednio: nieco ponad 17,4 tys. zł i 7,4 tys. zł. Procedura zwrotu Warunkiem zwrotu jest złożenie w urzędzie skarbowym stosownego wniosku. Wniosek może być ... do różnych urzędów skarbowych, są obowiązani zawiadomić o tym fakcie oba urzędy skarbowe. Na podstawie wniosku naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o zwrocie i określa kwotę zwrotu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Sama kwota zwrotu podlega natomiast wypłaceniu w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji podatnikowi. Wniosek, o którym mowa wyżej powinien zawierać co najmniej : 1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej, adres miejsca zamieszkania, a w przypadku małżeństwa - obojga małżonków; 2) wskazanie właściwego urzędu skarbowego, 3) rodzaj poniesionych wydatków, 4) rok rozpoczęcia inwestycji, 5) wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków, 6) obliczoną kwotę zwrotu, 7) oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty nie wymagają pozwolenia na budowę, 8) wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu, np. numeru rachunku bankowego, 9) podpis osoby ubiegającej się o zwrot, a w przypadku gdy osoba pozostaje w związku małżeńskim - obojga małżonków. Do wniosku należy załączyć : 1) kopię pozwolenia na budowę albo w ... - kopię pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - kopię zawiadomienia o zakończeniu inwestycji, 4) w przypadku wniosku składanego raz w roku w trakcie inwestycji, kopię dokumentu określającego stopień zaawansowania inwestycji, sporządzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane, jeżeli roboty wymagają pozwolenia na budowę.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=41976Designed by Finerdesign.com