związek miedzy stałą rozpadu a czasem połowicznego zaniku

Wątki

 

Hermione...

Temat: Liczba jąder pierwiastka - A i czas połowicznego rozpadu
Akurat lambda to jest stała rozpadu, Ciebie interesuje liczba jąder, N. Ponadto masz podany czas połowicznego zaniku, a nie stałą rozpadu. Związek między nimi jest prosty. Liczba jąder promieniotwórczego pierwiastka w danej chwili wyraża się następująco: gdzie No to początkowa (w chwili t=0 s, co wynika wszak ze wzoru) liczba jąder. Czas połowicznego zaniku to taki czas, po którym rozpadnie się połowa jąder, a więc połowa pozostanie. Wstawmy to do N(t)=0,5No dla t=T_{1/2} Skracasz No i znajdujesz związek między λ i okresem połowicznego zaniku.
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=13148Temat: wykorzystanie prawa rozpadu promieniotwórczego
... prawa rozpadu promieniotwórczego wyprowadź związek pomiędzy stałą rozpadu, a czasem połowicznego zaniku." Prawo rozpadu promieniotwórczego Stała rozpadu Czas połowicznego zaniku Niestety zupełnie nie wiem, jak to ugryźć. Może ktoś pomóc? Byłbym...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=18529


Temat: [ Średnia] Czas połowicznego rozpadu
Po polsku tryt, okres połowicznego zaniku 12,3 lat a nie 5,5 roku. No właśnie widzę, ale cóż liczę dla 5,5 Znajdź związek okresu połowicznego zaniku ze stałą rozpadu lambda i podstaw określony czas do wzoru. Mam podstawić za lambda Czyli Może być tak?
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=15115


Temat: Wyrażenie na mase molową
Liczba rozpadających się jąder na jednostkę czasu: ΔN=λN (N - początkowa liczba). Związek stałej rozpadu z czasem połowicznego zaniku do znalezienia. Liczba jąder korzystając z pojęć: liczby Avogadra oraz masy molowej. Można też, dla dużego t, skorzystać wprost ze wzoru opisującego liczbę jąder w procesie rozpadu promieniotwórczego.
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=19244


Temat: czas połowicznego rozpadu
Jest to po prostu związek łączący okres połowicznego zaniku ze stałą rozpadu lambda lub czasem życia, którego lambda jest odwrotnością.
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=124Designed by Finerdesign.com